Page 1 - Випуск газети #1/2019
P. 1

С Т О Р І Н К А | 1
                                          Місто успішних

                                             підлітків                                               Випуск газети
                                           Міського учнівського
                                              парламенту №1                                         У ЦЬОМУ ВИПУСКУ:
                                           -  Муп розпочав свою роботу
                                           -  Робота комісій МУП


                                           -  Робота учнівських
                                             парламентів
                                           -  Тест на якості лідера


     Продовжив свою діяльність                         допомоги онкохворому учню
                       Члени парламенту заслухали на     ліцею   (Теременко   Володі).
    Міський учнівський парламент     сесії звіти про роботу Міського
                                          Прийнято рішення підтримати
        Наприкінці    вересня   учнівського парламенту за 2017-    ініціативу   та   звернутися
    відбулася   І   сесія   13   2018  н.р.  та  про  роботу   з  проханням до шкільних
    скликання. На сесію прибули 82    оздоровчого   табору  лідерів   органів     самоврядування
                       (Місто успішних підлітків). Під
    шкільні лідери й президенти    час сесії лідери переглянули    долучитись до благодійної акції
    учнівських самоврядувань, 36                        по збору коштів для лікування.
    педагогів-організаторів    та   відео про проведені благодійні   По завершенню сесії сформовані
    завітали почесні гості: Кулик   акції.    Рішенням    сесії   комісії вирушили на своє перше
    О.М. - заступник начальника    затверджено    план   роботи   засідання у цьому навчальному
                       парламенту та регламент роботи
    управління освіти Херсонської    МУП на 2018-2019 навчальний     році, де обирали новий склад
    міської ради; Окатова Л.В. -                       керуючих та розглядали питання
    директор Палацу дитячої та     рік.   Було   утворено   та   щодо роботи комісії у цьому
    юнацької творчості.          затверджено    новий   склад   навчальному році. Доки йшли
                       комісій. До учасників сесії     обговорення плану роботи та
                       звернулися     представники    регламенту    в   комісіях,
                       Таврійського ліцею мистецтв,     представником     управління
                       які виступили з проханням      освіти було проведено нараду з
                       підтримати їх ініціативу щодо    педагогами організаторами та
                       організації      благодійної   президентами шкільних органів
   1   2   3   4   5   6