Page 1 - Випуск газети #1/2019
P. 1

1
                                               Місто


                                            успішних

                                            підлітків                                               Випуск газети
                                          міського учнівського
                                             парламенту №2    ЦЕ ЦІКАВО...    II сесія 13 скликання        07 грудня 2018 року в стінах
    Міського учнівського         Палацу дитячої та юнацької      У цьому випуску:
                       творчості відбулася ІІ сесія ХІІ
        парламенту          скликання Міського учнівського    - Це цікаво...
                       парламенту     ,яка   була
    Учнівське самоврядування –     присвячена державному святу     - Робота комісій МУП
    основа   набуття  сучасними    «День          місцевого   - Робота шкільних
    школярами початкових навичок     самоврядування». На сесію були
    колективної    управлінської   запрошені       президенти     парламентів
    діяльності незалежно від віку,   шкільних парламентів, педагоги    - Інтерактиви
    оволодіння      правилами    – організатори шкільних органів
    колективного    спілкування,   дитячого врядування.          роботі  міської  ради,  яким
    культурою взаємин, засвоєння                        повинен бути депутат? По
    технології      вироблення      З  вітальним  словом   до   закінченню свого виступу Юрій
    ухваленнь і виконання рішень.   шкільних депутатів звернувся     Миколайович      нагородив
    Дитяче    та   молодіжне    почесний гість сесії, начальник   дипломами переможців міських
    самоврядування є найпершою     управління освіти Херсонської    екологічних      конкурсів.
    сходинкою       місцевого   міської     ради    Юрій    Представники комісії з питань
    самоврядування. Його значення    Миколайович Ніконов. Юрій      захисту прав дітей доповіли про
    полягає не лише в тому, щоб   Миколайович         також   свої дослідження з теми «Що ж
    діти включалися до існуючих    поспілкувався з  успішною      таке місцеве самоврядування?»
    структур      керівництва,   молоддю стосовно актуальних     Під час  виступу дали коротку
    управління, виконання, а й в   проблем         розвитку   історичну     характеристику
    тому,  аби  вони  набували   самоврядування    у  нашому    розвитку        механізмів
    особистого        досвіду   рідному   місті,  обговорили    самоврядування на території
    демократичних відносин.        питання: Що є найголовнішим в
   1   2   3   4   5   6