Page 1 - Newsletter
P. 1

Issue #

                                               Місто


                                             успішних                                              підлітків
      ІІІ СЕСІЯ 13 СКЛИКАННЯ МІСЬКОГО УЧНІВСЬКОГО
                                           У ЦЬОМУ ВИПУСКУ:
                 ПАРЛАМЕНТУ
                                          - Сесія відбулась...
                                          - Зустріч з Польскою Ларисою
    10.05.2019- була проведена ІІІ Після завершення привітань, було лідерським     премудростям    та
                                          Михайлівною
    сесія 13 скликання Міського затверджено      склад   лічильної розвивати   навички   лідерської
                                          - Відбувся фінал Міжшкільного
    учнівського  парламенту   при комісії, регламент роботи сесії за роботи і добре відпочити. До
    управлінні освіти Херсонської більшості голосів.             чемпіонату КВН
    міської ради. На сесію прибули                      - VIII форум президентів
                                          учнівських самоврядувань
    президенти учнівських шкільних  Перше питання, яке було розглянуто    - Робота комісій МУП
    самоврядувань та члени комісій  на сесії – звіти про роботу комісій  - Робота шкільних парламентів
    Міського учнівського парламенту   МУП та ради парламенту          - Інтерактиви
    . Також, на сесії була присутня
    Верещака Тамара Юріївна -                        загонів Лідерів школи делегують
    куратор Міського учнівського                       своїх представників. Для того щоб
    парламенту, голова «Асоціації                      відпочинок   був   цікавим   та
    працівників закладів освіти м.                     корисним Рада МУП запропонувала
    Херсона», заслужений вчитель                       учасникам сесії до 25 травня
    України. На сесії відбулось                       надіслати конструктивні пропозиції
    нагородження    найактивніших Друге питання-звіт про роботу     щодо   організації  змістовного
    лідерів  Міського   учнівського медіа-клубу «NaVi» при комісії з  відпочинку у таборі «Лідер» на
    парламенту             питань освіти Міського учнівського   електронну адресу куратора ради
                      парламенту.   Третє  питання  – міського учнівського парламенту.
                      організація змістовного відпочинку   Також   Ми   щиро   дякуємо
                      у таборі «Лідер». З 29 липня по 10  учасникам сесії за активну участь у
                      серпня 2019 року на базі табору ім.  житті   Міського    учнівського
                      Голубця (м. Скадовськ) розпочнуть   парламенту. Маємо надію на плідну
                      свій відпочинок та навчання загони   співпрацю та бажаємо вам успіхів та
                      лідерів         учнівського  втілення ваших творчих задумів.
                      самоврядування. Упродовж 14 днів
                      лідери матимуть змогу навчатися
   1   2   3   4   5   6