Page 1 - Газета 2020 №1
P. 1

07.12.19// Випуск №1     Місто успішних підлітків


           Газета міського учнівського парламенту


     У ЦЬОМУ ВИПУСКУ ВИ
          ПОБАЧИТЕ:    ✓ Звіт про початок роботи
    МУП та комісій;

    ✓ Коучинг-марафон та круг-
    лий стіл;                   ПОЧАТОК РОБОТИ МІСЬКОГО
                           УЧНІВСЬКОГО ПАРЛЕМЕНТУ
    ✓ Робота шкільних парламен-
    тів;
                           СЕСІЯ ХIV СКЛИКАННЯ По завершенні сесії делегати від
     ✓ Гороскоп комісій на           МУП- це те, що нас об'єднує. Особли- шкіл мали право обрати комісію,
                                          яку вони зможуть відвідувати про-
    2020рік.                  во, коли усі працюють єдиним органі- тягом навчального року. Куратори

                          змом. Сьогодні відбулось засідання  комісій запросили усіх на перше
                          делегатів  І сесії XІV скликання. На  засідання, де вирішували важливі
                          початку засідання, з запальним номе- питання та подальшу роботу комі-
                          ром, нас зустрів район "Перспектива".  сій.
                          Сесія пройшла в 5 етапів:    Маємо надію, що цей рік не стане
                          1. Початок та затвердження першої  виключенням, і буде насиченим,
                          сесії.             цікавим та принесе багато нових
                          2.Звіт ради МУП.        перемог.
                          3. Вибори голови МУП.
                          4. Виступ кураторів комісій
                          5. Оголошення результатів виборів.
                          У виборах приймали участь 3 канди-
                          дати від шкіл номер 51 - Якименко
                          Світлана учениця 9го класу, номер 3-
                          учениця 10го класу Юдіна Анна та від
                          Академічного ліцею при ХДУ - уче-
                          ниця 10го класу - Занько Анжеліка.
                          За підрахунками бюлетенів, з резуль-
                          татом 51 голос, головою міського
                          учнівського парламенту стала- Занько
                          Анжеліка. Вітаємо!
   1   2   3   4   5   6