Page 2 - Газета 2020 №1
P. 2

ЗВІТ ПРО РОБОТУ КОМІСІЙ                 ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ РАДИ
                                            МУП
     КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗВ`ЯЗКІВ З ГРОМАДСТКІ-
     СТЮ ТА ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇЇ

      Після І сесії ХIV скликання, свою роботу активно розпоча-
      ла комісія з питань зв'язків з громадськістю та засобами
      масової інформації.
      На перше та повноцінне зібрання прибули школи: номер
      1,2,3,6,14,20,26, 37,39,52,54,56,57, ЛЖЕП,ХАЛ.
      Засідання комісії було розподілено на 3 етапи:
      - Планування роботи на рік.
      Було розглянуто, які саме є види планування, та як правило
      розподіляти час.
      - Заходи на рік.
      А саме конкурси, що будуть проведені у 2019-2020 навчаль-
      ному році.
      - Розподіл обов'язків.
      Кожен з членів комісії зможе проявити себе та показати на
      що він здатен.
      Головою комісії ЗМІ було вибрано та призначено - Куд- 26.09.2019р - відбулось засідання ради Міського учнівсь-
      рявченко Миколу.                    кого парламенту. Радою МУП було вирішено:
      Ми ніколи не зупиняємося на досягнутому, тому чекайте  1.Відповідальність за ведення блогу ради Міського учнів-
      від нас тільки кращих результатів.           ського парламенту покласти на голову комісії з питань
                                  зв'язків з громадськістю та засобами масової інформаціі-
                                  Кудрявченко Миколу.
     КОМІСІЯ З ПИТАНЬ ЗАХИСТУ ПРАВ ДИТИНИ           2.Відповідальність за написання положення та організацію
                 МУП                КВНу покласти на першого заступника голови МУП-
                                  Юдіну Ганну
      Вересень- важливий місяць для Міського учнівського пар- 3.Призначити відповідальною за реалізацію проекту
      ламенту, це час формування нового складу комісій і звісно  "Секрети успішності людини"- Ярош Софію
      початок активної роботи. 17 вересня відбулася перша сесія  4.Відповідальним за проведення круглуго столу голову
      XIV скликання МУП. До складу комісії з питань захисту  клубу "Юний журналіст"- Колотило Сергія
      прав дитини увійшли учні навчальних закладів      5.Відповідальність за проведення благодійних акцій пок-
      45,24,31,17,41,30,14,33,20,ТЛМ,55,53,47 !!! На перших засі- ласти на голову комісії з питань захисту прав дитини Оси-
      даннях розподілили обов'язки, розробили статут та план  пенко Марину
      масових заходів на рік!!                6.Призначити відповідальною за проведення коучінг-
                                  марафону "Open Space" представника комісії з питань
                                  освіти- Мосіну Софію
      Розпочав свою роботу правовий клуб "Феміда" при комісії з
      питань захисту прав дитини МУП. Режим роботи: вівто-  7.Відповідальним за проект "Корисні справи" заступника
      рок,четверг 15.00 Херсонська загальноосвітня школа І-ІІ  голови комісії з питань екології та формування здорового
                                  способу життя- Панюшкіна Владислава
      ступенів № 14 Перші заняття вже відвідали учні     Була розглянута предвиборча кампанія голови МУП Зань-
      45,26,30,14,52,51 школи та 1,3,6,20 гімназії
                                  ко Анжеліки та внесені деякі корективи.
   1   2   3   4   5   6   7