Page 1 - МУП
P. 1

МУП

                 НА КАРАНТИНІ       Міський учнівський парламент закрили на карантин. Не- мети.
     вже це означає кінець роботи парламенту в цьому навчаль-  Комісії парламенту теж продовжують свою роботу! Так
     ному році? Це не про наших лідерів! Рада МУП на чолі зі  триває погодинна підготовка до найочікуванішого Teen
     головою організовує систематичні онлайн конференції, де  Fest, який члени комісії з питань ЗМІ Міського учнівського
     переплановує свою роботу під умови тотального карантину  парламенту організовує кожного дня, спілкуючись із ко-
     в Україні. Система роботи парламенту перейшла на диста- мандою за допомогою месенджерів та онлайн ресурсів.
     нційний режим. Продовжується щоденна робота над таки-  Не втрачаючи енергії та сил, ми, лідери Міського учнівсь-
     ми проектам як: КВН, «Перспектива МУП 2020», ІХ Фо- кого парламенту, маємо провести цей карантин як найпро-
     рум президентів шкільного самоврядування, «Kherson chil- дуктивніше: зайнятись спортом, улюбленим хобі, послуха-
     dren art» тощо.                   ти цікаві лекції від спікерів (багато навчальних закладів
       Для креативу та фантазії навіть коронавірус не завадив!  України зараз проводять онлайн-навчання), можна навіть
     Було ініційовано проект #члениМУПзалишаються вдома,  подорожувати віртуально (світові музеї пропонують безко-
     де члени Міського учнівського парламенту розповідали  штовні онлайн екскурсії), спробувати навчатись дистанцій-
     про те, як вони продуктивно проводять свій час поза стіна- но, випробувати свої організаційні здібності щодо плану-
     ми школи, гімназії, ліцею або парламенту. У рамках цього вання дня в умовах, коли ти увесь час знаходишся вдома,
     проекту було запущено низка флешмобів: 1 хвилина у пла- організувати онлайн-івенти або онлайн-вечірки із друзями.
     нці, проходження пробних тестів ЗНО, влаштування сімей- Більше про роботу парламенту можна знайти в інстаграм
     них переглядів фільмів.               @mupnews , де члени МУП беруть активну участь у діяль-
       Карантин – час для пізнання чогось нового. МУП разом  ності та розбудові нашого міста онлайнразом із іншими
     із командой «Tennergizer» поспілкувались на соціально  лідерами – підлітками нашого міста.
     важливі теми для сучасних підлітків та дізнались про                         Анжеліка Занько
     лайфхаки «як не зійти з розуму під час карантинозаклю-       голова Міського учнівського парламенту
     чення вдома».
      Зустріч із успішними людьми м.Херсона теж чекаю на
     лідерів шкіл! Планується організація онлайн зустрічей чле-
     нів парламенту із депутатами, журналістами та підприєм-
     цями, що готові поділитись своїм досвідом у досягнені                                          У цьому випуску ви
                                              побачите:


                                          ✓ #МУПнакарантині

                                          ✓ Як комісії проводять
                                          карантин;

                                          ✓ Чим займаються на

                                          карантині учні нашого
                                          міста;

                                          ✓ Як захистити себе від

                                          COVID-19.
   1   2   3   4   5   6