Які бувають види відпусток?

Які бувають види відпусток
Статтею 4 Закону України „Про відпустки" установлено такі види відпусток:


     1) щорічні відпустки:
     основна відпустка;
     додаткова відпустка  за  роботу  із  шкідливими  та   важкими умовами праці;
     додаткова відпустка  за  особливий  характер  праці;
     інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

     2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням;

     3) творча відпустка;

     3-1)  відпустка  для підготовки та участі в змаганнях;

     4) соціальні відпустки:
     відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами;
     відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
     відпустка  у зв'язку з усиновленням дитини;
     додаткова відпустка  працівникам,  які мають дітей;

     5) відпустки без збереження заробітної плати.

     Законодавством, колективним  договором,  угодою  та  трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.
У яких випадках може надаватись відпустка без збереження заробітної плати?
Відпустка без збереження заробітної плати може надаватися працівнику за сімейними обставинами або з інших причин на термін, обумовлений угодою між працівником та власником або уповноваженим ним органом, але не більше ніж 15 календарних днів на рік.

 

Друк