1.Музей історії гімназії Херсонської гімназії №20

Завідувач музею історії гімназії - Митрашевська Таміла Вікторівна

музей 20 2Музей історії гімназії засновано 29.09.1978 року згідно з розпорядженням Суворовської Ради народних депутатів від 03.09.1978 року № 358-р, відповідає вимогам п.3.3. Положення «Про музеї при навчальному закладі, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України», затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 04.09.2006 № 640. Тематико-експозиційний план музею відповідає історичному профілю. Експозиційні розділи розкривають історію створення та розвитку гімназії та охоплюють період з 1815 року до сьогодення. Рівень художнього оформлення експозицій – професійний. Експозиції постійно оновлюються та доповнюється.

 У 1979 році присвоєно звання народного.

  Профіль музею – історико-краєзнавчий.

музей 20 1

Музей займає кімнату площею 133 кв. м, експозиційна площа – 65 кв. м.

Експозиція музею складається з розділів:

1) Дореволюційна гімназія 1815-1919 р;

2) Школа № 14 ім. Червонопрапорної Сиваської дивізії;

3) Школа №20;

4) Стенди   медалістів;

5) Стенди, які відображають історію школи після війни;

6) Витрини про М.Фортус;

7) Витрина про космонавта О. Атькова;

8) Сучасне життя гімназії.

            Забезпечено облік та відповідних до Положення умов збереження фондів музею.
Ведеться облік музейних предметів, наявні 2 інвентарні книги: для експонатів основного фонду, для фотокарток та документів. У музеї ведеться документація: книги обліку відвідувачів екскурсій, виховних заходів, навчальних занять; виставок, методичної роботи, профорієнтаційної роботи; книга відгуків, складаються плани роботи та звіти про діяльність музею за навчальні роки, ведуться протоколи засідань ради музею.

На 1 вересня 2013 року загальна кількість експонатів складає 5200 одиниць.

В експозиціях є наявність оригінальних матеріалів, зібраних за підсумками пошукової роботи протягом часу проведення акції.

Завдання перебудови системи освіти, що поступово реалізується на Україні, вимагає творчого оновлення всіх її ланок, зокрема музейної справи. Сучасний музей гімназії став ефективним засобом навчання, розвитку, виховання молоді у процесі прилучення до культурної спадщини народу України, загальнолюдських цінностей, їх збереження, використання, примноження.

Діяльність музею є важливою умовою зміцнення зв’язку школи з життям, сприяє вирішенню навчально-виховних завдань, розширенню кругозору і розвитку громадської активності гімназистів.

«Народний музей» 

Херсонської гімназії №20 створено учнями під керівництвом учителів історії та випускників гімназії,  будує свою роботу на основі дитячого самоврядування.

На базі музею працюють гуртки «Пошук» і «Лекторська майстерність». Саме гуртки об’єднують найбільш підготовлених учнів, які володіють широким колом знань і вмінь у тих чи інших галузях шкільних предметів, у них створено оптимальні умови для саморозвитку сучасних підлітків.

 Формування активу, його підготовка вимагає значного часу і включає в себе оволодіння певними знаннями у галузі музеєзнавства, вироблення у школярів відповідних умінь і навичок. Залученню учнів до музейної роботи сприяє введення елементів дослідження в навчальний процес, їх діяльність у гуртку, підготовка доповідей, рефератів, участі в екскурсіях до музею.

«Доля випускників в долі країни» – один з основних напрямів в діяльності музею. Мета – підтримувати зв’язки з випускниками, докладно вивчати їхню подальшу долю.

музей 20

25 вересня 2013 року в Херсонській багатопрофільній гімназії №20 відбулася подія, якою по-справжньому пишається вчительський та учнівський колективи цього престижного у всі часи й найстарішого навчального закладу на теренах Херсонщини: у стінах своєї ALMA-MATER зібралися її колишні учні – 8 випуск 10-Б класу 1953 року Херсонської чоловічої середньої школи №20.  Причина для зустрічі справді вагома – 60 років від дня закінчення школи. Із трепетом у серці , сльозами на очах та найтеплішими спогадами поріг школи переступили вже немолоді, але дуже енергійні та світлі люди, яких доля розвела своїми непередбачуваними шляхами в різні країни світу (Україна, Росія, Ізраїль) і зібрала разом через 6 десятиліть, щоб знову поринули в юність і романтику, розповіли про власний неповторний життєвий шлях, на якому мрії перетворилися на реальність.

Серед гостей були присутні: Григоренко Володимир Павлович, Гройсман Олександр Львович, Пархоменко Володимир Афанасійович, Саксонов Борис Григорович, Медведєв Володимир Олексійович, Міхельсон Володимир Володимирович, Питанін Володимир Никифорович (брат випускника Питаніна Василя Никифоровича), Молоткова Галина Мойсеївна (дружина Гройсмана Олександра Львовича), Возбранна Адель Костянтинівна (випускниця 50-х років).

Почесних випускників гостинно хлібом-сіллю зустрічали учні 11-Б класу Шевчук Тетяна та Булах Дмитро під трепетні звуки «Пісні про школу» у виконанні гімназійного вокального ансамблю «Ритм». У затишних стінах бібліотеки відбулася символічна зустріч минулого й майбутнього: молоді люди 21 століття, що лише здобувають освіту, мали змогу поспілкуватися з тими, кому саме наша гімназія дала гідний старт у життя, стала точкою відліку добрих справ і великих звершень. Із великою цікавістю юні господарі дізнавалися про життєві досягнення випускників 1953-го. Так, скажімо, Григоренко Володимир Павлович став кавалером почесних знаків імені Юрія Гагаріна, Заслуженим дослідником космічної техніки; Гройсман Олександр Львович працював начальником бюро інформації, раціоналізації та винахідництва на заводі імені Комінтерну, став кращим раціоналізатором області (нині мешкає в Німеччині). Не обійшлася зустріч і без подарунків: гімназійний музей поповнився картинами Василя Питаніна, написаними маслом; книгою Аделії Возбранної «На перехрестях долі і часу», присвяченої вчителям Херсонської гімназії №20 воєнних років.

У практиці музею утвердилися різноманітні форми навчально-виховної роботи: екскурсії до музею (в цьому  навчальному році були проведені екскурсії для учнів початкової школи та старшої), лекції(найбільш популярні лекції, присвячені історії гімназії, Б.Лавреньову «Його ім’я носить наша гімназія» ), бесіди (про найбільш видатних випускників гімназії), конференції (присвячені тим, хто воював на фронтах Великої Вітчизняної Війни), виставки (до пам’ятних дат України та гімназії ) тощо. Вміле їх поєднання і використання формує в учнів навички самостійного поповнення знань, допомагає орієнтуватись у науковій інформації, прилучає до громадської роботи, створює сприятливі умови для індивідуальної і колективної творчості гімназистів. Група творчо обдарованих дітей разом із учителем інформатики Кононенко І.О. готує проекти, присвячені історії гімназії. Так, наприклад, Макаренко Аліса та Сикорська Тетяна підготували проект «Його ім’я носить наша гімназія», учні 6(9)А класу підготували цікаву презентацію «Директори гімназії», учні 7(11) В класу представили до уваги гімназистів презентацію «Їх іменами названо вулиці нашого міста», «Шляхами втрат і перемог».

Однією із форм роботи є музейна екскурсія, як основна форма масової роботи музею. Вона спрямована на передачу відвідувачам наукової інформації, опосередкованої музейними предметами. Екскурсія розкриває не лише зміст речей, що експонуються, а й дає уявлення про їх взаємозв’язок, через який висвітлює ті чи інші історичні події, явища.

              Найбільш цікаві екскурсії були проведені для учнів гімназії та гостей за тематикою:

 • «Історичне минуле гімназії»;
 • «Його ім’я носить наша гімназія»;
 • «Гімназійні роки Бориса Лавреньова»;
 • «Борис Лавреньов ще й видатний художник»;
 • «Марія Фортус – жінка з легенди»;
 • «Євген Тарле – видатний історик ХХ століття»;
 • «Серце віддаю дітям (про вчительські династії)»;
 • «Видатні випускники 1953 року»;
 • «Традиції гімназії – спадщина для майбутніх поколінь»;
 • «Випускники гімназії – наша гордість»;
 • «Золота троянда музики»;
 • «Космонавт Олег Атьков»;
 • «Вони захищали нашу Батьківщину»;
 • «Їх було 12».
 • специфічність навчально-виховного потенціалу музейних засобів;
 • фактори, що впливають на визначення тематики, форм і методів навчально-виховної діяльності музею;
 •  найбільш раціональні форми музейної роботи.

Поряд з екскурсіями у музейній практиці використовуються також лекції, бесіди, конференції тощо. Однією з форм лекційної роботи в музеї є проведення уроків-лекцій. Різноманітні музейні експонати використовуються вчителями-предметниками на уроках історії, географії, літератури.

Значну роль відіграє шкільний музей і в організації позакласних і позашкільних заходів. Проводяться також зустрічі з ветеранами війни «Вони захищали Батьківщину», уроки-зустрічі із ветеранами Другої світової війни Іранським З.І., Уманським М.Г., Євдокимовою Н.І., Божко А.О. та видатними випускниками сьогодення.

Навчально-виховна робота музею спрямована на формування гармонійно розвиненої, соціально активної особистості, на її моральне, естетичне виховання, поглиблення інформованості, освіченості. З цією метою виявляються:

Успіх музейної діяльності залежить від того, на скільки вона сконцентрована на головних найбільш актуальних напрямах, у якій мірі вона забезпечує вирішення гострих питань сьогодення.

Матеріали музею постійно використовуються в навчально-виховному процесі гімназії, науково-дослідницькій діяльності дітей на базі музею.

Музей співпрацює з Херсонським краєзнавчим музеєм та його відділом – музеєм Бориса Лавреньова.

У гімназії проводиться Вахта пам’яті «Пам’ятаємо, пишаємося», у ході якої:

- поповнено та поновлено експозиції музею про випускників навчального закладу – учасників Другої світової війни.

Постійно публікується матеріал у гімназійній газеті «Вісті гімназії», у міських газетах та здійснюються виступи на радіо та телебаченні.

Друк