Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.10.2015 №365

                                               Х Е Р С О Н С Ь К А   М І С Ь К А  Р А Д А

              В И К О Н А В Ч И Й   К О М І Т Е Т

РІШЕННЯ

м. Херсон

20.01.2016                                                                                                                      № 23

Про внесення змін до рішення  виконавчого

комітету міської ради від 20.10.2015 №365

«Про встановлення для батьків плати за

харчування дітей у комунальних дошкільних

навчальних закладах міста та вартості харчування»

Згідно зі статтею 35 Закону України „Про дошкільну освіту”,  Порядком встановлення плати за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667, керуючись підпунктом 6 пункту „а”  статті 32 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  виконавчий комітет міської ради

В И Р І Ш И В:

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету міської ради від 20.10.2015 №365 «Про встановлення для батьків плати за харчування дітей у комунальних дошкільних навчальних закладах міста та вартості харчування», виклавши пункт 1.10 у новій редакції:

 

„1.10. Встановити пільги, звільнивши батьків або осіб, які їх замінюють, від плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах із сімей, в яких батьки загинули, постраждали або беруть участь в антитерористичній операції та забезпеченні її проведення, мають статус учасника АТО, дітей громадян України, які прибули та прибуватимуть на територію м. Херсона з Автономної Республіки Крим, Донецької та Луганської областей.”

2.Відділу інформаційного та програмного забезпечення міської ради  (Букін О.В.) забезпечити висвітлення рішення на офіційному сайті Херсонської міської ради та її виконавчих органів, а відділу громадських зв’язків міської ради – у засобах масової інформації.

3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на начальника управління освіти міської ради Ніконова Ю.М.

4. Контроль за виконанням рішення покласти на в.о. заступника міського голови Черевка С.М.

Міський голова                                                                                 В.В. Миколаєнко

Друк